Tin tổng hợp

Nơi cung cấp tin tức về ngành pha chế, xu hướng pha chế và thức uống trong và ngoài nước. Cập nhật các xu hướng và định hướng học nghề theo từng giai đoạn.