Nghiệp Vụ Quản Lý Bar Quốc Tế

Nghiệp vụ Quản lý Bar Quốc tế trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn về lý thuyết lẫn thực hành nhằm đạt tiêu chuẩn nhận Chứng chỉ Xanh có giá trị được công nhận ở 53 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh (The Commonwealth). Đây là chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Pha chế, do Dạy Pha Chế Á Âu liên kết với CSAI và JR Training tổ chức đào tạo.

69,000,000