Chuyên Đề Latte Art

Chuyên đề Latte Art dành cho những ai đã có kiến thức về Barista cũng như café. Với 6 buổi học tập trung vào việc rèn luyện, người học từng bước thuần thục kỹ năng Latte Art. Mỗi buổi học sẽ vén bức màn bí mật về phương pháp tạo foam sữa ứng dụng trong Latte Art, kỹ thuật tạo hình Latte Art đang được thị trường yêu thích.

3,000,000