Chuyên Đề Kỹ Thuật Biểu Diễn Tại Quầy Bar – Bar Skills

Chuyên đề Kỹ thuật biểu diễn tại quầy Bar – Bar skills tập trung đào tạo cho người học cách thực hiện các kỹ thuật pha chế đẹp mắt, có tính ứng dụng cao. Với 8 buổi học thực hành, bạn sẽ dần lĩnh hội, làm chủ kỹ năng biểu diễn để nâng cao trình độ của bản thân và ứng dụng vào công việc một cách nhanh chóng.

3,200,0004,000,000

Chọn lại