Khóa Học Bartender

Lớp học Bartender giúp nắm vững kiến thức về các loại rượu mạnh, rượu mùi, rượu vang, bia… cách pha chế rượu, thành thạo kỹ năng pha chế chuyên nghiệp như: shaking, rolling, layering, building, domino… để có thể trở thành Mixologist.

7,500,00023,000,000

Chọn lại